KEMUT-verkosto

Keskeiset suomalaiset elävän musiikin järjestöt lähtivät vuonna 2020 rakentamaan yhdessä kestävämpää musiikkialaa. Näin syntyneen Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -verkoston yhteisenä tavoitteena on ollut tuottaa konkreettisia kestävän kehityksen työkaluja musiikkialalle sekä rohkaista elävän musiikin kenttää ilmastoystävällisempään toimintaan.

KEMUT-verkoston hankkeissa rakennetaan digitaalisia työkaluja, määritellään alan yhteisiä indikaattoreita ja tavoitteita sekä kehitetään sopivia laskureita hiilidioksidipäästöjen seuraamiseksi ja vähentämiseksi. Musiikkialan toimijoita rohkaistaan musiikkielämysten kestävämpään ja ilmastoystävällisempään tuottamiseen sekä kuluttamiseen myös viestinnän ja koulutuksen keinoin.

Hankkeet

Tammikuussa 2021 verkosto julkaisi nettisivuillaan selvityksen elävän musiikin alan ekologisesti kestävän kehityksen käytännöistä, ja syksyllä 2021 laadittiin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa suunnitelma elävän musiikin hiilijalanjälkilaskentaa varten.

Vuonna 2022 verkoston hankkeissa rakennetaan elävän musiikin alalle digitaalinen suunnittelu-, koulutus- ja tiedonjakoalusta Elma sekä mitataan suomalaisen elävän musiikin alan hiilijalanjälki.

Tekijät ja tukijat

KEMUT-verkosto osallistaa kestävyystyöhön elävän musiikin alan yhteisön. Verkoston ohjausryhmässä ovat mukana yhteistyökumppanit:

Verkoston työtä koordinoivat ja hallinnoivat koordinaattori Anu Ahola ja tutkimusasiantuntija Merja Hottinen.

Digitaalisen alustan, eli Elma.live -palveluun rakentamiseen, on saatu rahoitusta Euroopan Unionilta, Musiikin edistämissäätiöltä, Esittävän säveltaiteen edistämissäätiöltä sekä KEMUT-verkoston kumppaneilta.