Elma – kestävän kehityksen digitaalinen alusta elävän musiikin alalle

Syksyllä 2022 avattu Elma on digitaalinen tietopankki, suunnittelutyökalu ja yhteisöalusta, joka tarjoaa elävän musiikin alan toimijoille tietoa, työkaluja ja tukea kestävän kehityksen edistämisessä. Elman tavoitteena on saada vastuullisuus ja kestävä kehitys (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) osaksi jokaisen elävän musiikin tapahtumajärjestäjän, artistin ja tapahtumapaikan jokapäiväistä toimintaa.

Elman keskeiset teemat ja sisällöt

  • OPPIMATERIAALIT – digitaalinen tieto- ja koulutuspaketti kestävästä kehityksestä elävän musiikin alalla.
  • VASTUULLISUUSOHJELMA – tiekarttatyökalu oman vastuullisuusohjelman rakentamiseen, seurantaan ja raportointiin.
  • YHTEISÖ – yhteisöfoorumi verkostoitumiseen, vuorovaikutukseen ja tiedonjakoon.

Elman viitekehyksenä toimivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG). Tavoitteet kattavat kestävän kehityksen kaikki osa-alueet.

Alustan tieto- ja koulutusmateriaaleissa kuvataan ja opastetaan, mitä kestävän kehityksen tavoitteet tarkoittavat elävän musiikin alalla sekä miten tavoitteiden toteutumista voi edistää omassa työssä ja elämässä.

Elman kehittäminen jatkuu vuosien 2023–2024 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen myötä.

Syksyllä 2023 Elmaan lisättiin uusia sisältöjä mm. tukemaan entistä paremmin myös Suomen elävän musiikin alan kestävämpää kansainvälistä kiertuetoimintaa. Samaan aikaan suurin osa Elman sisällöistä julkaistiin myös englanniksi.

Vuonna 2024 Elman sisältöjä on tarkoitus laajentaa palvelemaan myös muita esittäviä taiteita sekä tukemaan yleisötyötä.

Tausta ja tavoitteet

Ilmastohätätilan keskelle osunut koronakriisi on vain vahvistanut käsitystä siitä, että kestävän kehityksen toimilla on kiire ja niitä pitää edistää nykyistä päättäväisemmin ja aktiivisemmin. Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteisiin sekä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Jotta nämä tavoitteet toteutuisivat, tarvitaan aivan kaikkien panosta - myös luovien alojen.

Keskeiset suomalaiset elävän musiikin järjestöt lähtivät vuonna 2020 rakentamaan yhdessä kestävämpää musiikkialaa. Näin syntyneen Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -verkoston yhteisenä tavoitteena on ollut tuottaa konkreettisia kestävän kehityksen työkaluja musiikkialalle sekä rohkaista elävän musiikin kenttää ilmastoystävällisempään toimintaan.

Vuonna 2020 verkosto toteutti selvityksen elävän musiikin alan ekologisesti kestävän kehityksen käytännöistä. Selvityksen mukaan Suomessa monet elävän musiikin alan toimijat ovat jo tarttuneet toimeen ja pyrkivät toiminnassaan edistämään ekologisesti kestävää kehitystä. Jotta kaikki toimijat saataisiin mukaan yhteisiin talkoisiin, tarvitaan kuitenkin laajaa yhteistyötä ja ajattelun muutosta – alan yhteisiä käytäntöjä, toimia ja tavoitteita sekä käytännöllisiä, kaikkien saavutettavissa olevia työkaluja.

Kestävään kehitykseen sisältyy ekologisen ulottuvuuden lisäksi myös sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen ulottuvuus. KEMUT-hankkeiden ensimmäisessä vaiheessa ja selvityksessä keskityttiin käytännön syistä ekologiseen kehitykseen ja sen työkaluihin. Elman julkaisun myötä kysymyksenasettelua ja välineistöä on laajennettu myös muille kestävän kehityksen alueille.

Elman tietolähteet

ELMAn sisältöjen laatimisessa on käytetty apuna musiikin ja muiden luovien alojen toimijoiden sekä kestävän kehityksen eri osa-alueiden asiantuntijatahojen tuottamaa laajaa materiaalia. Sisältöjä täydennetään ja päivitetään resurssien mukaan.

Tiedon ja inspiraation lähteinä ovat olleet Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Esiinnyn edukseni -aloite, IHME Helsinki, Julie’s Bicycle, Kulttuuria kaikille -palvelu, Meidän festivaalin Siirtymä-hanke, Music Finlandin tutkimukset ja selvitykset, Pirkanmaan festivaalit ry, Muusikkojen liiton SKAALA-hanke, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen jazzliiton kestävämmän kiertämisen hankkeet, Suoni ry, Suomen Ympäristökeskus, Taiteen edistämiskeskus (Taike), Uudenmaan liiton hallinnoima LuoTo-hanke, Yhdenvertainen musiikkiala ja YK-liitto sekä lukuisat muut verkkosivustot, artikkelit, kirjallisuus ja mediat.