Elman yhteistyökumppanit

Elman yhteistyökumppaneita ovat Tiketti ja Positive Impact Finland.

Tiketti – lipunvälityksen edelläkävijä, jolle vastuullisuus on pysyvä olotila

Tiketti on täysin kotimainen lipunvälityksen edelläkävijä ja tapahtumamarkkinoinnin asiantuntija, jonka luovuus, osaaminen ja työkalut palvelevat vuosittain tuhansia tapahtumia ympäri Suomen. Tiketti työllistää reilut 50 tapahtuma-alan ammattilaista.

Tiketin toimintaa ohjaa rakkaus hyviä tapahtumia kohtaan. Tavoitteena on olla tapahtumajärjestäjän paras ystävä, joka tekee parhaansa, jotta elämyksiä janoavat ihmiset löytävät tiensä tapahtumien äärelle. Tiketin asiakkaita ovat muun muassa festivaalit, urheiluseurat, klubit, teatterit, messut, konserttitalot, kaupungit ja järjestöt.

Tiketin tärkein arvo on välittäminen. Tiketti välittää aidosti tapahtumista, asiakkaista ja vastuullisuudesta. Asiakkaat kiittävät Tikettiä erityisesti nopeasta, henkilökohtaisesta ja ystävällisestä palvelusta. Yleisöasiakkaista Tikettiä ystävilleen suosittelee lähes 80 % ja tapahtumajärjestäjäasiakkaista 95 %.

Vuodesta 2019 Tiketti on ollut WWF:n Green Office -toimisto. Ympäristöstä välittäminen näkyy Tiketin jokapäiväisessä arjessa, ja työtä edistää Tiketissä toimiva Green Office -työryhmä. Tiketti tekee yhteistyötä Luonnonperintösäätiön, John Nurmisen säätiön ja digipostipalvelu Kivran kanssa.

Lisäksi Tiketissä toimii yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka tehtävä on varmistaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen kaikessa tekemisessä. Toukokuussa 2023 Tiketti sertifioitiin Great Place To Work -sertifikaatilla. Henkilöstötutkimuksen mukaan 100 % työntekijöistä sanoo, että Tiketti on erittäin hyvä työpaikka. Tiketissä uskotaan, että hyvä henki sisäisesti näkyy myös ulospäin.

Tikettiläisille vastuullisuus ei ole kampanja, vaan pysyvä olotila. Osa Tiketin vastuullisuustyötä on myös jatkuva kehittyminen, uuden oppiminen ja oman tekemisen kriittinen tarkastelu. Tiketissä halutaan levittää tietoisuutta myös ympärille.

Tiketti on palkittu musiikkialan gaalassa 11 kertaa vuoden lippukaupaksi ja se on Tiketille kunnia-asia. Tiketin missiona on olla jatkossakin alansa palkituin toimija ja aidosti välittävä yhteistyökumppani.

Positive Impact Finland

Positive Impact on täyden palvelun vastuullisuustoimisto, jonka tavoitteena on planeetan ja koko sen lajiston hyvinvointi.

Kemut-verkosto

Elman taustalla ja tukijana toimii KEMUT-verkosto. Keskeiset suomalaiset elävän musiikin järjestöt lähtivät vuonna 2020 rakentamaan yhdessä kestävämpää musiikkialaa. Näin syntyneen Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -verkoston yhteisenä tavoitteena on ollut tuottaa konkreettisia kestävän kehityksen työkaluja musiikkialalle sekä rohkaista elävän musiikin kenttää ilmastoystävällisempään toimintaan.

KEMUT-verkoston hankkeissa rakennetaan digitaalisia työkaluja, määritellään alan yhteisiä indikaattoreita ja tavoitteita sekä kehitetään sopivia laskureita hiilidioksidipäästöjen seuraamiseksi ja vähentämiseksi. Musiikkialan toimijoita rohkaistaan musiikkielämysten kestävämpään ja ilmastoystävällisempään tuottamiseen sekä kuluttamiseen myös viestinnän ja koulutuksen keinoin.

Tammikuussa 2021 verkosto julkaisi nettisivuillaan selvityksen elävän musiikin alan ekologisesti kestävän kehityksen käytännöistä, ja syksyllä 2021 laadittiin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa suunnitelma elävän musiikin hiilijalanjälkilaskentaa varten.

Vuonna 2022 verkoston hankkeissa rakennettiin elävän musiikin alalle digitaalinen suunnittelu-, koulutus- ja tiedonjakoalusta Elma.live sekä laskettiin suomalaisen elävän musiikin alan hiilijalanjälkeä.

Kesällä 2023 julkaistiin selvitys elävän musiikin hiilijalanjäljestä sekä elävän musiikin ilmastotiekartta.

KEMUT-verkosto osallistaa kestävyystyöhön elävän musiikin alan yhteisön. Verkoston ohjausryhmässä ovat mukana yhteistyökumppanit:

Verkoston työtä koordinoivat ja hallinnoivat koordinaattori Anu Ahola ja tutkimusasiantuntija Merja Hottinen.

Tukijat

Elma.live -palvelun rakentamiseen on saatu rahoitusta Euroopan Unionilta, Musiikin edistämissäätiöltä, Esittävän säveltaiteen edistämissäätiöltä sekä KEMUT-verkoston ohjausryhmän jäseniltä.

Partner: EU Next Generation
Partner: Musiikin edistämissäätiö
Partner: Esittävän säveltaiteen edistämissäätiö
Partner: Suomen Jazzliitto
Partner: LiveFin
Partner: Music Finland
Partner: Finland Festivalds
Partner: Suosio
Partner: Muusikkojen liitto
Partner: Tiketti
Partner: Positive Impact