Elävän musiikin hiilijalanjälki ja ilmastotiekartta

Vuonna 2022 KEMUT-verkoston hankkeessa selvitettiin Suomen elävän musiikin hiilijalanjälki. Hankkeen tavoitteena oli laskennan avulla hahmottaa elävän musiikin alan merkittävimmät ilmastovaikutukset. Selvityksen tulokset julkaistiin kesäkuussa 2023. Lue lisää laskennasta sekä sen tuloksista täältä.

Jatkona hiilijalanjälkiselvitykselle laadittiin kevään 2023 aikana elävän musiikin ilmastotiekartta. Sen laatimiseen osallistui musiikki- ja ympäristöalan asiantuntijoista koottu työryhmä.

Hanke toteutettiin Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -verkoston yhteistyönä, ja sitä hallinnoi Suomen Jazzliitto. Laskennan ja tiekartan käytännön toteutuksesta vastasi hankkeen asiantuntijakumppani Positive Impact Finland Oy. Hankkeeseen saatiin tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Musiikin edistämissäätiöltä (MES) ja KEMUT-verkostolta.